FSET番号系列

FSET番号系列

一盛、二盛,犹言一倍、二倍,谓以人迎、寸口相较,或此大于彼,或彼大于此,有三倍、四倍之殊也。今气血俱少于下,故为痿、厥、足痹等病。

夏气茂盛,盛极而止,故应中矩,而人脉应之,所以洪大方正也。卫气者,出其悍气之疾,而先行于四末、分肉、皮肤之间,不入于脉,故于平旦阴尽,阳气出于目,循头项下行,始于足太阳膀胱经而行于阳分,日西阳尽,则始于足少阴肾经而行于阴分,其气自膀胱与肾,由下而出,故卫气出于下焦。

肝属木,王于春,春失所养,故伤肝。左右者,阴阳之道路也,故能别左右,是谓大道。

其皮、肉、脂、膏、血、气各有品格,故不能相加,亦不能相多,而形体大小皆相称而已。 胆汁苦寒,泻火而润燥,故热结便秘者宜之。

天府、侠白之次也。盖热为积湿所化,湿不去则热不清,徒用清滋,留湿即以留热,故毅然用燥湿之品,使湿去而热亦清,此其所以为清燥乎?

一有怫郁,则其性怒张,不可复制;且火旺则克金,木旺则克土,波及他脏,理固宜然。若积湿化热,又无血症者,当去地黄,加花粉、茯苓等桑白皮地骨皮一钱甘草五分粳米百粒肺金有火,则清肃之令不能下行,故洒淅寒热,而咳嗽喘急。

Leave a Reply